ผลงาน installation art ของ Ai WeiWei
 

ปัจจุบันงานทางด้านศิลปะในหลากหลายประเภทมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติิมากรรม แฟชั่น กราฟฟิก งานดิจิตอล หรือแม้กระทั่งงานสถาปัตยกรรม การทำงานด้านครีเอทีฟในปัจจุบันใช้ความรู้หลากหลายแขนงมารวมกัน เพื่อให้เกิดผลงานชิ้นหนึ่งๆ เราอาจจะเห็นงานศิลปะที่ดูเหมือนงานสถาปัตยกรรม หรืองานสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนงานประติมากรรม และการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมดิจิตอลเข้ามาช่วยมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา

ผลงานศิลปะที่ใช้งานด้านสถาปัตยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ของ Maya Lin
การใช้เมล็ดทานตะวันปูพื้น ผลงานของ Ai WeiWei
ผลงาน the Snow ของ Tokujin Yoshioka
ผลงาน the Snow ของ Tokujin Yoshioka
Maison Hermes Window Display โดย Tokujin Yoshioka
เป็นการแสดงงานศิลปะในตู้โชว์ของร้านแฟชั่นให้กับแบรด์ Hermes
ผลงาน art architecture ของ Junya Ishigami
ผลงาน art architecture ของ Junya Ishigami
ที่ใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับงานสถาปัตยกรรม
ผลงาน Picnic ของ Junya Ishigami  ที่ใช้เก้าอี้สวมโครเชต์
แสดงถึงบุคลิกของคน
Serpentine Gallery Pavilion โดย Sou Fujimoto ที่ใช้เก้าอี้หรือ
โครงสร้างนำ้หนักเบา(lightweight structure) ในการสร้างงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรม
 

งานแฟชั่นอย่าง Alexander McQueenในปี 2001 ที่ใช้การออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบพื้นที่ในการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ทำให้เกิดรูปแบบการเดินแฟชั่นที่เปลี่ยนไปและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยให้นางแบบเดินรอบๆกรอบกระจก โดยผู้ชมจะชมผลงานอยู่ด้านนอก

 

สถาปัตยกรรมจึงเป็นศาสตร์หนึ่งในแขนงศิลปะ ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่สามารถนำมาประยุกต์ได้กับศิลปะอีกหลายแขนง เป็นมากกว่าการสร้างที่พักอาศัย สถานที่และวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ทำให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ และความคิดสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here