Massive Change ผลงานโดย Bruce Mau

นักกราฟิกดีไซน์ที่มีผลงานออกแบบหนังสือมามากมายอย่าง Bruce Mau ถ้าใครเคยอ่านหนังสือสถาปัตยกรรมอย่างหนังสือ s,m,l,xl ของ Rem Koolhaas หรือหนังสือสถาปัตยกรรมอื่นของ OMA จะต้องเห็นงานออกแบบกราฟิกหนังสือของเขา ซึ่งเขาเป็นนักกราฟิกที่ทำงานร่วมกับงานสถาปัตยกรรม ศิลปะ ภาพยนตร์ และปรัชญา

ลักษณะงานออกแบบของ Bruce Mau เป็นงานที่เน้นตัวอักษร การจัดองค์ประกอบ และการใช้สีสดๆ ทำให้งานของเขาเป็นงานที่สื่อสารแบบชัดๆ ตรงไปตรงมา อย่างการใช้ตัวอักษร เขามักจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ หนา ดูหนักแน่น โดยจัดองค์ประกอบของตัวอักษรให้มีความสวยงามเหมือนงานศิลปะ

หนังสือ S,M,L,XL
กราฟิกตัวอักษร

งานออกแบบที่บอกตัวตนของเขาคือ งานนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า Massive Change เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมผลงานกราฟิกและงานออกแบบหนังสือ โดยมีแนวคิดของงานว่า “การเปลี่ยนแปลง”  ของงานออกแบบ โดยได้นำผลงานที่ดีที่สุดของเขาถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะการจัดวาง โดยสื่อกับผู้ชมว่า การออกแบบการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์มีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ชุมชน และระบบการขนส่ง สิ่งเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง และบอกว่าการออกแบบสารมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวัน

งานออกแบบหนังสือ
งานออกแบบกราฟิก
งานนิทรรศการ Massive Change
งานนิทรรศการ Massive Change
งานนิทรรศการ Massive Change
งานนิทรรศการ Massive Change
งานนิทรรศการ Massive Change
งานนิทรรศการ Massive Change

งานออกแบบสำหรับ Bruce Mau คือ เราออกแบบอะไรให้กับโลก มากกว่าให้โลกทำอะไรให้เรา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here