รูปแบบดนตรี Celtic Music ถือเป็นดนตรีพื้นบ้านของยุโรปตะวันตก มีที่มาจากกลุ่มคนชาวเซลติก ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งดนตรีแบบ Celtic เป็นดนตรีบรรเลงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังทางธรรมชาติ ปัจจุบันรูปแบบดนตรีCeltiได้เผยแพร่ไปมากมาย อย่างการ์ตูนวอลดีสนีย์เรื่อง “ฺBrave” ทีมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบสก็อตแลนด์ ดนตรีที่ใช้ประกอบภาพยนต์เป็นดนตรีสก็อตพื้นเมือง(Celtic Music)

Brave

ดนตรี Celtic แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ตามภาษาและสัญชาติคือ กลุ่มดนตรีทางไอริช และกลุ่มดนตรีทางสก็อต ทั้งสองรูปแบบแตกต่างกันทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งเครื่องดนตรีรูปแบบCeltic ส่วนใหญ่จะใช้ พิณ(เซลติก) ปี่ ขลุ่ย และไวโอลิน(Fiddle) ผู้เขียนชอบดนตรีรูปแบบนี้เนื่องจากฟังได้เรื่อยๆ สบายๆ และสร้างแรงบันดาลใจ

ปัจจุบันดนตรี Celtic มีการผสมผสานรูปแบบดนตรีที่หลากหลาย เช่นผสมผสานกับดนตรีป๊อบ หรือร็อค ที่ทำให้รูปแบบดนตรีมีความทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้บางครั้งเกิดการเรียกดนตรีเซลติกรูปแบบผสมว่า “Celtic fusion” ซึ่งศิลปินมากมายที่ได้แรงบันดาลใจจากดนเซลติก เช่น Enya และ The Corrs

Celtic Music 1ชั่วโมง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here