Chinese Lifestyle เจาะสื่อ ดูวิถีชีวิตของคนจีนในปัจจุบัน

ในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน การศึกษาหรือการมองโลกสามารถวิเคราะห์ได้จากโลกออนไลน์ จะว่าไปแล้ว ณ ปัจจุบันโลกเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับการศึกษา หน้าที่การงาน ครอบครัว หรือแม้แต่วิถีชีวิต แต่ความเชื่อที่ว่า “สูงสุดคืนสู่สามัญ” น่าจะใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย นั่นเป็นเพราะว่า การพัฒนาของโลกไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อมาอยู่ในระดับสูง การกลับสู่วิถีเรียบง่ายจึงเกิดขึ้น

สื่อของจีนที่เห็น ณ ตอนนี้ พยายามบอกเราถึงวิถีชีวิต ความเป็นไปในปัจจุบันของคนในประเทศ แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง แต่การแข่งขันทำให้เกิดความเครียดและความกดดัน ทำให้การหันชีวิตกับไปสู่สามัญ รากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง สามารถเยียวยาและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ถ้าหากศึกษาหลักปรัชญาของจีน อย่างปรัชญาลัทธิเต๋า ซึ่งสอนให้มนุษย์เดินทางบนวิถีที่เรียบง่าย สงบ ปราศจากการแข่งขัน อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องดำเนินไปอย่างสันติสุข

สื่อวิดีโอของจีนที่เห็นตอนนี้ มักจะนำเสนอวิถีชีวิตที่เป็นวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ตนเองอย่างชัดเจน แม้ว่าในเมืองใหญ่หลายๆแห่งของจีนจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น เซียงไฮ้ แต่ทว่าสื่อออนไลน์ที่นำเสนอให้เราได้ชมเป็นการบอกถึงการหันหลังให้ตะวันตก แล้วมองกลับมาที่รากเหง้าของตนเอง การมีความสุขในการใช้ชีวิต อยู่กับตนเอง ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้หลายแง่มุมว่า การนำเสนอของสื่อพยายามบอกว่า ในปัจจุบันแม้ทุกอย่างจะเจริญก้าวหน้า แต่สภาวะจิตใจของคนต้องการธรรมชาติ ความอบอุ่น ความสบายใจ ความเรียบง่ายที่เป็นสามัญ

一条Yit

ช่อง 一条Yit ที่นำเสนอวิถีชีวิต ไลฟสไตล์ของคนจีนยุคใหม่ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เห็นมุมมองของวิถีแบบเอเชีย สื่อความเป็นศิลปวัฒนธรรม งานออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และความเป็นอยู่ของคนเอเชียตะวันออกยุคปัจจุบัน ซึ่งการนำเสนอของ 一条Yit จะเล่าถึงสภาพบริบทของเมือง สภาพแวดล้อม และเล่าถึงการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากงานออกแบบ แรงบันดาลใจ งานศิลปะ หรืองานสถาปัตยกรรม

วิถีแบบเอเชียตะวันออก เป็นวิถีที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ การกลับมาอยู่กับตัวเอง ซึ่ง 一条Yit ได้บอกการใช้ชีวิตของคนเอเชียตะวันออก ที่เป็นเอเชียที่แท้จริง นอกจากนี้ยังบอกถึงการใช้ชีวิต การดำรงชีพผ่านเรื่องราวของบุคคลต่าง ๆ เป็นสื่อที่สามารถมองเห็นความสวยงาม แรงบันดาลใจที่ดีที่หันมาย้อนมองตัวเรา ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน

李子柒 Liziqi

ช่อง 李子柒 Liziqi นำเสนอรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในประเทศจีน ท่ามกลางธรรมชาติ พืชพรรณ สัตว์ป่า และสังคมในชนบทของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่ง李子柒 Liziqi ไม่ได้นำเสนอด้านศิลปวัฒนธรรม แต่นำเสนอการใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยการพึ่งพาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การทำของใช้ การเก็บเกี่ยวพืชพรรณต่าง ๆ ทำให้   李子柒 Liziqi จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย

Liziqi เป็นหญิงสาวเจน Y ที่เคยใช้ชีวิตทำงานอยู่ในเมืองเหมือนหนุ่มสาวทั่วไป ซึ่งตัวเธอเองไม่ได้มีความสุขแต่อย่างใด เธอจึงคิดกลับไปชนบท และเริ่มทำวิดีโอการใช้ชีวิตในชนบทกับคุณยายของเธอ การมองเห็นภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม คือสิ่งที่ Liziqi ต้องการนำเสนอ คือ การอยู่กับตนเอง ความเรียบง่าย แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใด ภาพที่ถูกนำเสนอมีความสวยงาม ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินกับอาหาร งานฝีมือที่เธอทำ

หากจะมองสื่อของจีนที่ถูกนำเสนอออกมาให้เราเห็น กลับสิ่งที่เป็นอยู่ของจีนในปัจจุบัน เราคงมองว่ามีความย้อนแย้งอยู่บ้าง เนื่องจากในปัจจุบันประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ทำให้เรื่องของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาบางอย่างอาจถูกลืมเลือนไปได้ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้เห็นคลิปสื่อของจีนหลาย ๆมุมที่ถูกนำเสนอในโลกโซเชียลมีเดีย จะสื่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในปัจจุบัน สังคม หรือเป็นเรื่องที่บอกปรัชญาศีลธรรมบางอย่าง เรื่องสังคมในอุดมคติ หรือแนวคิดบางอย่าง โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแล้ว จีนเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วดั่งจรวด และยังคงเติบโตต่อไปจนกว่าจะไปสูงสุดที่ตรงไหน

ศิลปวัฒนธรรม

ถ้าหากพูดถึงด้านศิลปวัฒนธรรม หรืองานออกแบบของจีน หรือแง่สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ทุกอย่างจะดูรวดเร็วไปหมด เหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตลอดเวลา เราจะเห็นวิวัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสตร์ในงานออกแบบก็เห็นจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นจีนเอาไว้ ผู้เขียนมองเห็นว่าจีนมีพัฒนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้

โดยเฉพาะการผลิตสินค้าในแง่อุตสาหกรรม มีการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต อาจจะเนื่องด้วยนิสัยพื้นฐานเดิมของคนจีน คือ ขยันขันแข็ง มุ่งมานะ ทำให้คนจีนสามารถก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู้เขียนได้ลองดูสินค้าต่างๆจากแอปบนมือถือและเว็บไซต์ต่างๆ จะเห็นว่าสินค้าที่มาจากจีนมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้กระทั่งมือถือ มีหลายครั้งที่เราสั่งสินค้ามาจากจีน เป็นเรื่องน่าศึกษาเป็นอย่างมาก ถึงวิธีคิด กลยุทธ์ กระบวนการต่างๆที่ทำให้ประเทศเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น “Taobao” แหล่งสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีน หรือ Tmall ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการผลิตสินค้าทุกแขนง ทุกประเภทที่มีความจำเป็นในวิถีชีวิตชองคนอย่างแท้จริง  

การเติบโต

การดูสื่อและข่าวสารของจีน ทำให้เห็นวิวัฒนาการในการเติบโตจากธุรกิจส่งออก ธุรกิจอุตลาหกรรมที่มีค่าแรงที่ต่ำ ทำให้หลายๆประเทศจึงมาผลิตสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ประเทศจีน แต่ทว่าการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบโดยตรง เช่น เรื่องของจำนวนพลาสติกที่ถูกผลิตและถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก ภาวะปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ ทำให้จีนมองย้อนกลับไปถึงปัจจัยใกล้ตัว คือ สุขภาพและวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นการนำชีวิตกลับสู่สามัญอีกครั้ง และมันกลายเป็นวัฎจักรเช่นนี้ เมื่อมาถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่ สุดท้ายเราก็ต้องหวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของจีน ผู้เขียนลองดูตามสื่อต่างๆที่เขียนถึงสภาพแวดล้อมและระบบเกษตรกรรมของจีน ทำให้เห็นว่า จีนรู้ว่าประเทศกำลังตกอยู่ในปัญหาสภาพแวดล้อมทางอากาศเป็นพิษ จึงพยายามเร่งฟื้นฟูดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองใหม่ จะเห็นว่าการฟื้นฟูของจีนจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ (landscape) และการวางผังเมือง เป็นการจัดสรรพื้นที่สีเขียวในเมือง การจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติ น้ำ สภาพอากาศในเมืองคือสิ่งที่จีนเร่งฟื้นฟู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง ปรับสมดุลให้ทันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

บทสรุป

ผู้เขียนมองว่า การเรียนรู้สื่อต่างประเทศทำให้เราสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกได้ ซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในปัจจุบัน การศึกษาสื่อของจีนทำให้เห็นวิธีการทำงาน กระบวนการการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เราสามารถนำไปปรับใช้อย่างแท้จริง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here