รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงพื้นฐานที่เราเรียนกันสมัยประถม เป็นเรื่องหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่สนุก เพราะมันมีทั้งหลักการเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และความงามทางศิลปะ รูปทรงเราขาคณิตจึงเป็นรูปทรงพื้นฐานในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรม

Geometric is basic shape which we’ve learned at school. It’s fun one in mathematics. because primarily used to understand and master the art. Geometric is basic shape which create artefact and architecture.

Queenland’s Broadwater Parklands Australia เป็นการสร้างจากรูปทรงเรขาคณิต
พื้นฐาน คือรูปทรงสี่เหลี่ยม
มองจากด้านข้าง
รูปทรงที่มีความเรียบง่าย

งานออกแบบนี้ออกแบบโดยบริษัท Whitearchitecture โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือยอชท์ซึ่งมันเกิดจากความล้มเหลวผิดพลาดทางรูปทรงเรขาคณิตบริสุทธิ์ พื้นผิวอาคารเป็นสีขาว มีการเจาะรูเป็นพรุนเพื่อสร้างพื้นผิวเรืองแสงในตอนกลางคืน ส่วนสำคัญคือการใช้สอย(function)ที่นั่งพักของผู้ใช้สอย(user)ที่ทำให้เกิดรูปแบบอาคารขึ้นมา

จะว่าไปเมืองไทยบ้านเราก็มีตึกรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน นำมาประยุกต์ได้อย่างน่าทึ่ง คนกรุงเทพรู้จักกันดี คือ “ตึกช้าง” ที่รูปทรงตึกมีลักษณะเหมือนช้าง

ตึกช้าง (Elephant Building)

ตึกช้างออกแบบโดย องอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์จากสิ่งมีชีวิต(ช้าง) เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

นายองอาจ สาตรพันธ์
สถาปนิกที่เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

Falling Water ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright

ตัวอาคารสร้างคร่อมนำตก เป็นรูปทรงเราขาคณิตที่เกิดจากการใช้สอย (function)
ถายในอาคาร

นอกจากสถาปัตยกรรม fashionก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตเช่นกัน

Geometric Fashion
เกิดจากเส้นสาย และรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
นี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเรขาคณิต

เราลองมาออกแบบอะไรง่ายๆด้วยรูปทรงเรขาคณิตดูสิคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here