Fukuoka Masanobu กับการทำเกษตรกรรมแบบวิถีธรรมชาติ

Fukuoka Masanobu เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ หากพูดถึงการทำเกษตรกรรมแบบวิถีธรรมชาต...

เซน กับ อิทธิพลในงานออกแบบ

เซน กับ อิทธิพลในงานออกแบบ เซน (ZEN) เป็นนิกาย และหลักความเชื่อที่แพร่หลายใน...

Geoffrey Bawa สถาปนิกกับแนวความคิดแบบวิถีตะวันออก

Geoffrey Bawa Geoffrey Bawa เป็นสถาปนิกเอเชียที่มีผลงานการออกแบบที่เรียบง่าย...

Plastic Innovation รีไซเคิลพลาสติกให้เป็นวัสดุก่อสร้าง

Plastic Innovation รีไซเคิลพลาสติกให้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวนพลาสติกบนโลกในปั...

Peranakan Style เสน่ห์ของงานออกแบบสไตล์เปอรานากัน

Peranakan Style เสน่ห์ของงานออกแบบสไตล์เปอรานากัน งานสไตล์ย้อนยุคของคนจีนฮกเ...

ERA ดนตรี New Age กลิ่นอายยุโรป

ERA - AMRNO มีดนตรีแถบยุโรปที่น่าสนใจ นั่นคือ ERA เป็นวงดนตรีที่ทำดนตรีที่มี...

Street Art การพัฒนาเมืองด้วยศิลปะ ให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา

Street Art การพัฒนาเมืองด้วยศิลปะ ให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา การเติบโตของเมื...

Urban Green Space สวนในเมือง พื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Urban Green Space สวนในเมือง พื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันพื้...

Black White philosophy ปรัชญาของสีขาวดำ

Black White Philosophy ขาวดำ (ฺBlack White) เป็นคำนิยามได้หลากหลายรูปแบบ เป็...

ลายเส้น สเกตซ์ และความคิด ของศิลปิน

ภาพสเกตซ์ลายเส้นของคนๆหนึ่ง สามารถบอกได้ถึงประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆที่คนๆนั้นจ...

แปรสภาพขยะโลก กับความยั่งยืนในอนาคต

ในภาวการณ์ของโลกตอนนี้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นอย...

เพลงหนังอินเดีย สีสันจัดจ้าน ความสวยงามศิลปะในเอเชีย

เพลงหนังอินเดีย สีสันจัดจ้าน ความสวยงามศิลปะในเอเชีย เพลงของหนังอินเดีย มีคว...

วาบิ ซาบิ (Wabi Sabi) ความงาม จาก ความไม่สมบูรณ์ ความเรียบง่ายที่คงอยู่

ความเรียบง่ายคือสิ่งที่วงการออกแบบในปัจจุบันต่างให้ความ...

House & Forest – สถาปัตยกรรม…บ้าน ธรรมชาติ ที่เขาใหญ่

บ้านเขาลอย, เขาใหญ่ ในบรรยาการตอนเช้า ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเขาใหญ่ และได...

งานนิทรรศการ วิถีแห่งศรัทธา จากทัศนศิลป์ญี่ปุ่น (The History of Japanese Arts : ...

นิทรรศการ วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561...

The Monterey Pop Festival – ดนตรี ความรัก และดอกไม้ของหนุ่มสาวยุคฮิปปี้

The Monterey Pop Festival ในยุค 60 ถึงยุค 80 เป็นยุคดนตรีที่ถือว่าเจร...

ลานกีฬาพัฒน์ พื้นที่สาธารณะกับการเติบโตของชุมชน

ลานกีฬาพัฒน์ ๑ ถ้าหากพื้นที่ชุมชนในแต่ละชุมชนมีพื้นที่ส่วนกลาง เป็นพื้น...

การเรียนรู้แบบ Tadao Ando 2

Tadao Ando จากบทความ การเรียนรู้ของ Tadao Ando และ Le Corbusier ที่เล่า...

ชุมชน คลอง และสถาปัตยกรรม (ASA-CAN Workshop 2016)

ถ้าพูดถึงงานสถาปัตยกรรมชุมชน คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าต้องทำงานคล้ายกับสังคมสงเค...