Kantana Film Institute

งานสถาปัตยกรรมไทยในช่วงนี้ มีหลายงานที่น่าสนใจและน่าศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย มีการใช้วัสดุพื้นถิ่น หรือสิ่งที่่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆ ทำให้เห็นว่าถึงโลกจะก้าวหน้าไปไกลเพียงไร แต่การมองหาสื่งที่อยู่ใกล้ตัวยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันเริ่มสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะโลกร้อน พลังงาน ทรัพยากร การใช้วัสดุต่างๆเพื่อประหยัดพลังงาน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม งานสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันที่น่าสนใจอย่างงานออกแบบสถาบันกันตนา ที่ตัวอาคารใช้อิฐมอญมาเรียงต่อกัน และตัวอาารมีเพียงชั้นเดียว ทางเดินระหว่างอาคารเป็นทางเดินแคบๆและกว้างแตกต่างกันไป และมีการเจาะช่อง (void) เป็นรูปสี่เหลี่ยมหลากหลายขนาด ซึ่งคนสามารถเข้าไปนั่งหรือทำิจกรรมตรงนั้นได้ สิ่งที่เราชอบคือการออกแบบตัวอาคารและการเลือกใช้วัสดุ คือใช้อิฐในการออกแบบ เป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปหรือให้ความสำคัญน้อย แต่ผศ. บุญเสริม เปรมธาดาผู้ออกแบบได้นำอิฐมาใช้ ออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น การใช้อิฐในการออกแบบอาคารมันไม่เชยเสมอไป แต่เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังาน เนื่องจากอิฐไม่อมความร้อนเหมือนคอนกรีต และแสดงถึงภูมิปัญญาได้อย่างชัดเจน

ทางเดินระหว่างอาร
ช่องหน้าต่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอการสร้างตัวอาคาร  คลิก

 

โรงอาหาร
ลักษณะการวางผังตัวอาคาร

 

void

จริงๆแล้วอยากเห็นงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่เป็นสถาปัตยกรรมที่ดี หันมาสนใจความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมบ้านเรามีความชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ว่าการเลือกใช้วัสดุอย่างเช่น ไม้ หิน อิฐ ไม้ไผ่ ปูน เป็นต้น เส้นสาย การออกแบบผังให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่ใช้เพียงแต่ลอกงานจากแมกกาซีน ทำให้หาความเป็นเอกลักษณ์ไม่เจอ ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ปรากฏในงาน อันที่จริงมีหลายงานในเมืองไทยที่น่าสนใจ อยากให้ลองศึกษากันดู

              

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here