MY SKETCH

ช่วงปิดเทอมว่างๆก็เลยลงรูปภาพวาดสเก็ตซ์จากสมุดเลกเชอร์ของตัวเอง ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ภาพทัศนียภาพ perspective อะไร เป็นรูปแนวไม่รู้เรื่อง นึกอะไรออกก็วาดเน้นเส้นเยอะๆเข้าไว้ และรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกัน เป็นการวาดไม่ต้องคิดมากดี ทุกเทอมจะมีถาพวาดเต็มสมุดเลกเชอร์ วาดกระจุกกระจิกไปเรื่อยแก้ง่วงยามเรียนได้ดีมาก

MY SKETCH  ใช้หมึกซึมเบอร์ 05กับปากกาเมจิ
MY SKETCH 2 เริ่มต้นวาดจากสามเหลี่ยมตรงกลาง
แล้วขยายใหญ่ไปเรื่อย
GRAPHIC WOMAN
WOMAN
WOMAN
MY SKETCH 3 เริ่มววาดจากด้านบน
ลงมาด้านล่างเรื่อยๆ
MY SKETCH
MY SKETCH
MY SKETCH 4 วาดจากสี่เหลี่ยมตรงกลาง
แล้วกระจายวงสี่เหลี่ยมไม่มีสิ้นสุด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here