Santiago Calatrava

วันนี้ขอนำเสนอสถาปนิกชาวสเปน Santiago Calatrava ที่เป็นทั้งสถาปนิก วิศวกร และประติมากร โดยงานออกแบบสถาปัตยกรรมของ Calatrava ส่วนใหญ่เน้นความแข็งแรงของโครงสร้าง ลายเส้นที่สื่อถึงความเคลื่อนไหว งานออกแบบของ Calatravaมีความพิถีพิถันมาก (ผู้เขียนชอบงานของCalatrava) เนื่องจากเป็นทั้งสถาปนิก และวิศวกรในคนเดียวกัน(เทพ) งานของ Calatrevaจะเป็นงานโปรเจ็คใหญ่ๆ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง

Santiago Calatrava เริ่มเข้าโรงเรียนวิจิตรศิลป์เพื่อเตรียมความรู้การวาดรูปตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากนั้นจึงเข้าศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมที่สำนักวิชาสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยสารพัดช่างบาเลนเซีย และศึกษาต่อด้านผังเมืองจากที่นี่ด้วย ในปี 1975 เขาก็เข้าศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาที่สถาบันเทคโนโลยีสวิส ที่เมืองซูริก ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ และในปี 1981 หลังจากเสร็จการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อโครงสร้างรับแรงแบบ Space Frames เขาก็เริ่มอาชีพสถาปนิกพร้อมทั้งวิศวกรของเขา
มาดูผลงานของ Calatrava ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วโลก

Turning Torso Sweden

คุณเห็นตึกนี้ไหม รูปทรงดูบิดเบี้ยว ตึกนี้เป็นตึกกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศสวีเดน มีความสูงถึง 190 เมตร ตึกนี้มีแรงบันดาลใจมากจากรูปทรงบิดกายของมนุษย์

แบบร่าง ที่มาของงานออกแบบ
โครงสร้างตึก
Auditorio de Tenerife , Spain

ผลงานนี้เป็นหอประชุม อยู่ที่ประเทศสเปน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 1997 แล้วเสร็จสิ้นในปี 2003 ลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส่วนโครงสร้างหลังคาจะใช้วัสดุที่ให้ความโค้ง และใช้คอนกรีตสำเร็จรูป โดยหอประชุมนี้ถือเป็นจุดเด่นของเมือง(landmark)

เป็น landmark ให้ผู้คนถ่ายรูปได้
ลักษณะโครงสร้างภายใน
Puente del Alamillo

สะพานข้ามอันนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนอีกเช่นกัน เริ่มก่อสร้างในปี 1989 และเสร็จสิ้นในปี 1992 โดยความยาวของสะพานนี้ยาว 250 เมตร และมีความสูง 145 เมตร โครงสร้างสะพานเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะเป็นตัวยึดสายโยงสะพาน จะมีประมาณ 26 เส้น เรียงเป็นคู่ๆ Puente del Alamilo ถือเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ลักษณะเส้นสาย
ลักษณะการยึดของสะพาน
The City of Arts and Sciences in Valencia, Spain
ลักษณะโครงสร้างที่เหมือนลูกตาคน
ภาพ sketch ของการออกแบบ
งาน sketch ของ Santiago Calatrava

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here