Skycycle

รูปแบบใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม Norman Foster และพารเนอร์ได้ร่วมมือพัฒนาโครงการ Skycycle ให้เป็นพื้นที่จักรยานลอยฟ้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการขี่จักรยานของกรุงลอนดอน ช่วยให้ทางเดินรถไฟในแถบชานเมืองมีความปลอดภัยมากขึ้น  ก่อนที่รางรถไฟจะสร้างเสร็จแล้วใช้วิ่งรอบเมืองหลวง

โดยโครงการ Skycycle เป็นเครือข่ายที่ใช้บริการเหมือนรถไฟ โดยเส้นทางจักรยานจะวิ่งไปตามรางรถไฟและจะให้บริการเส้นทางจักรยานยาวถึง 220 กิโลเมตร ซึ่งจะมีจุดทางเข้ากว่า 200 จุด ในแต่ละเส้นทางสามารถรองรับคนขี่จักรยานได้ 12,000 คนต่อชั่วโมง โครงการนี้ทำให้คนจำนวน 6 ล้านคนเดินทางสะดวกขึ้น ไม่รบกวนการจราจรด้านล่าง (คลิกดูวิดีโอ)

“การขี่จักรยานเป็นหนึ่งในความสนใจที่เยี่ยมสำหรับผม” Fosterยังได้อธิบายอีกว่า “ผมเชื่อว่าเมืองที่คุณสามารถเดินและขี่จักรยานมากกว่าการขับรถยนต์เป็นสถานที่ที่พึงพอใจมากสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ มันเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับคนในลอนดอนและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้หันมาขี่จักรยาน เราต้องสร้างมันให้มีความปลอดภัย และแบ่งแยกเส้นทางรถยนต์กับจักรยานอย่างชัดเจน โดยลักษณะทางกายภาพของกรุงลอนดอนเป็นพื้นที่แคบ หนาแน่น จึงใช้เส้นทางด้านบนของรถไฟสร้างเส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้จักรยาน”

เขายังกล่าวเสริมอีกว่า “skycycle จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่สร้างเครือข่ายกระจายออกไป เพิ่มการขี่จักรยานมาขึ้นทุกๆปี ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ

เหมือนอย่างที่ Anna Roseนักเขียนด้านสิ่งแวดล้อมได้พูดว่า “มันเป็นยูโทเปียในการขี่จักรยาน ที่ไม่มีรถเมล์ รถยนต์ ไม่มีถนน และไม่มีความเครียด

skyCycle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here