Sunday, January 17, 2021

จักรยาน

SkyCycle: เครือข่ายจักรยานลอยฟ้าในกรุงลอนดอน

Skycycle รูปแบบใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม Norman Foster และพารเนอร์ได้ร...