Saturday, September 26, 2020

จักรยาน

SkyCycle: เครือข่ายจักรยานลอยฟ้าในกรุงลอนดอน

Skycycle รูปแบบใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม Norman Foster และพารเนอร์ได้ร...