Saturday, May 15, 2021

วัฒนธรรม

Sukiyaki บทเพลงคลาสสิก 3 เวอร์ชั่น

Sukiyakki โดย Kyu Sakamoto บทเพลง Sukiyaki เป็นบทเพลงต้นฉบับของ Kyu Sak...