Sunday, May 16, 2021

เพลงอิตาลี

Un’altra te (Another You) เพลงรักอิตาลีในยุค 90

Eros Ramazzotti เพลงป๊อปโรแมนติกสัญชาติอิตาลี Un'altra te (Another You)...

Nella Fantasia เพลงในโลกของจินตนาการ

ภาพยนต์ the Mission ในปี 1986 เพลงคลาสสิคอิตาลีที่เป็นเพลงประกอบภาพยนต์...