Home Tags Simplicity

Simplicity

วาบิ ซาบิ (Wabi Sabi) ความงาม จาก ความไม่สมบูรณ์ ความเรียบง่ายที่คงอยู่

ความเรียบง่ายคือสิ่งที่วงการออกแบบในปัจจุบันต่างให้ความ...

SANAA มหัศจรรย์กับสถาปนิกแนว simplicity

SANAA  2 สถาปนิกชาวญี่ปุ่น : ซ้าย : Ryue Nishizawa , ขวา : Kazuyo Sejima ...

Simplicity มหัศจรรย์ในความเรียบง่าย

งานออกแบบของ Dieter Rams มาพูดถึงเรื่องอะไรที่เรียบง่ายดูบ้าง อย่างคำว...