Villa Sayove
Villa Savoye โดย Le Corbusier

Villa Savoye คืองานสถาปัตยกรรมที่ถือเป็นต้นแบบของยุคโมเดิร์น ออกแบบโดย Le Corbusier สถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์รูปแบบอาคาร พื้นที่ใช้สอย และการมีสวนลอยฟ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารแบบดั้งเดิมไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

งานสถาปัตยกรรมของ วิลล่าซาวอย ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีหลักการออกแบบที่ Le Corbusier ได้คิดเอาไว้ 5 ประการ คือ

  • 1 ตัวอาคารยกพื้นสูง เป็นอาคารลอยตัว และมีน้ำหนักเบา
  • 2 ผังอาคารมีการจัดพื้นที่ใช้สอยแบบอิสระ (Free Plan)
  • 3 ผนังอาคารด้านนอก ไม่จำเป็นต้องเป็นผนังรับน้ำหนัก (Free Facade)
  • 4 ตัวอาคารมี Roof Garden ที่มีสวนดาดฟ้าและระเบียง หลังคาจึงเป็นแบบ Flat
  • 5 รูปแบบหน้าต่างอาคาร เป็นแบบเจาะช่องยาวแนวนอน หรือเรียกว่า Ribbon Window

Le Corbusier กับโมเดลจำลอง วิลล่าซาวอย
Le Corbusier กับโมเดลจำลอง วิลล่าซาวอย

Le Corbusier ได้ออกแบบบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านพักตากอากาศของครอบครัวตะกูล “ซาวอย” ให้เป็นบ้านพักที่มีสีขาวทั้งหลัง ตั้งอยู่พื้นที่นอกเมือง ล้อมรอบด้วยป่า ทำให้สถาปนิกมองเห็นว่าพื้นที่ตั้งไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทำให้ Corbusier ได้ใช้หลักทฤษฎี 5 ประการที่เขาคิดขึ้นมา นำมาออกแบบบ้านหลังนี้เป็นรูปธรรม

วิลล่าซาวอย ออกแบบให้มีหลังคาแบน ที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดสวน หรือที่เรียกว่า Roof Garden เป็นพื้นที่สวนลอยฟ้าที่สามารถนั่งพักผ่อนได้ มีหน้าต่างที่เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแนวนอนยาวตลอดผนังอาคาร เพื่อรับแสงแดดและช่วยในเรื่องการระบายอากาศ

การตกแต่งภายใน ภายใน มีการตกแต่งแบบอิสระ เนื่องจากตัวอาคารไม่ได้มีผนังที่ใช้สำหรับรับน้ำหนัก หรือแบ่งกั้นพื้นที่ใช้สอย แต่มีเสาภายในอาคารที่เป็นตัวรับน้ำหนัก ทำให้ผังมีความเป็นอิสระและยืดหยุ่น การใช้สอยของบ้านหลังนี้จะไปอยู่ที่ชั้น 2 เป็นส่วนใหญ่ ด้วยลักษณะรูปด้านอาคาร และโครงสร้างต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมเป็นความเชื่อของ Le Corbusier ที่มองว่าบ้านคือเครื่องจักรของผู้อาศัย เพราะอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม อย่างการใช้อาคารด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้เสาลอย และการมีผนังอาคารด้านนอกที่เปรียบเสมือนเปลือกหุ้มเกราะให้อาคาร

ผังพื้นชั้นล่าง มีเสาลอยรับน้ำหนักอาคารด้านบน
ผังพื้นชั้นล่าง มีเสาลอยรับน้ำหนักอาคารด้านบน

ผังพื้นชั้น 2 ของ  เป็นพื้นที่ใช้สอยหลักของบ้าน
ผังพื้นชั้น 2 เป็นพื้นที่ใช้สอยหลักของบ้าน

ผังพื้นชั้น 3  ออกแบบให้เป็นพื้นที่สวนลอยฟ้า มีทางลาดเป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่
ผังพื้นชั้น 3 ออกแบบให้เป็นพื้นที่สวนลอยฟ้า มีทางลาดเป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่

งานออกแบบของ Le Corbusier มีความเรียบง่าย เน้นองค์ประกอบที่สำคัญๆ มากกว่าการตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ พื้นที่ชั้นล่างมีลักษณะเป็นกระจกวงโค้ง คล้ายกับเครื่องจักรกลของรถยนต์ และมีบันได้วนที่มีลักษณะเป็นเกลียวตั้งอยู่ใจกลางโถงที่พาผู้อาศัยไปยังพื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้น 2 และพื้นที่ชั้น 3 เป็นสวนลอยฟ้าที่มีทางลาดเชื่อมจากพื้นที่ภายในอาคารมายังพื้นที่สวนด้านนอก

รูปด้านอาคารและพื้นที่ใช้สอยภายในของ วิลล่าซาวอย มีการคิดวิเคราะห์เรื่องของสัดส่วน ทิศทางลมแสงอาทิตย์ และที่ว่าง ทำให้บ้านมีการเคลื่อนไหวจากการเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอก เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้อาศัยในการสัมผัสที่ว่าง และการเคลื่อนไหวของบ้านที่เหมือนกับเครื่องจักรกล

ลักษณะบันไดวนที่เชื่อมต่อพื้นที่ชั้นล่างและพื้นที่ชั้นสองของตัวบ้าน
ลักษณะบันไดวนที่เชื่อมต่อพื้นที่ชั้นล่างและพื้นที่ชั้นสองของตัวบ้าน

หากวิเคราะห์แล้วหลักการออกแบบ 5 ประการของ Le Corbusier เป็นหลักการที่นำมาใช้กับการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์นจนถึงปัจจุบัน และทำให้การพัฒนาวัสดุในยุคอุตสาหกรรมมีการเติบโต นั่นคือ การใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุหลักในการรับน้ำหนักอาคาร หรือนวัตกรรมการรับน้ำหนักของสวนบนชั้นดาดฟ้า

ลักษณะพื้นที่ชั้น 3 ที่เป็นสวนลอยฟ้า ที่มีการออกแบบทางลาดเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอก
ลักษณะพื้นที่ชั้น 3 ที่เป็นสวนลอยฟ้า ที่มีการออกแบบทางลาดเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอก
และมีการเจาะช่องหน้าต่างบนทางลาด เพื่อรับแสงและการใช้สอยของพื้นที่ภายใน

ไม่เพียงแต่งานสถาปัตยกรรม Le Corbusier ได้ออกแบบให้ วิลล่าซาวอย มีความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์ภายนอก พื้นที่ชั้นดาดฟ้า มีการทำผนังดูโค้งมน เมื่อมองจากรูปด้าน ทำให้อาคารมีความสวยงามเหมือนงานประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางป่า

งานสถาปัตยกรรม วิลล่าซาวอย วิลล่าซาวอย เป็นงานที่สถาปนิกใช้เป็นข้อพิสูจน์ทฤษฎีของตนเองว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบอาคารได้หลากหลาย เป็นหลักการที่เกิดจากวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ความงามของศิลปะ และความสัมพันธ์กับบริบทภายนอก

จากแรงบันดาลใจที่ชื่นชอบเครื่องจักรและรถยนต์ของ Le Corbusier จนเกิดเป็นงานสถาปัตยกรรม ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สถาปนิกและนักเรียนสถาปัตย์ทั่วโลก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวโพลนตั้งอยู่พื้นป่าสีเขียวขจี ดูแล้วเหมือนงานประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ ที่มีการเคลื่อนไหวด้วยการออกแบบที่ว่างภายในเชื่อมกับพื้นที่ภายนอก ด้วยบันได้วนและทางลาด ตัวอาคารไม่ติดพื้นถูกยกขึ้นไป ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมต้นแบบของยุคโมเดิร์น

ดั่งที่ Le Corbusier ได้พูดถึงการออกแบบบ้านตามหลักคิดของเขาว่า

A house is a machine for living in.

Le Corbusier

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here