ผลงานโดย Zdzislaw Beksiński

ศิลปะแนว fantastic art เป็นศิลปะที่หลุดออกจากความจริง เป็นเรื่องของจินตนาการ งานศิลปะแนวนี้เป็นงานออกแนวไซ-ไฟกำ่กึ่งนามธรรม(abstract)  fantastic art มีจุดเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในปี1970 ยังถือเป็นศิลปะใหม่ ที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน และรู้จักเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจ และต่อไปอาจมีอิทธิพลมากในอนาคต เพราะศิลปะแขนงนี้ถูกนำมาใช้ในวรรณกรรม และภาพยนต์ต่างๆ(เช่น the Lord of the Rings) เป็นศาสตร์ที่สื่อถึงอนาคตนิยม บางครั้งก็เป็นเรื่องราวของตำนาน ความเชื่อ และวิญญาณ

ศิลปินแนว fantastic art ที่เป็นตำนานและต้นแบบ Zdzislaw Beksiński จิตรกร ช่างภาพ และประติมากรชาวโปแลนด์ งานของเขาบางคนอาจเรียกว่างานแนวโกธิค เทคนิคในการสร้างภาพวาดของ Beksiński คือการใช้สีนำ้มันหรือสีอะคริลิค Beksiński บอกว่า ตัวเขาเกลียดความเงียบมาก แต่เวลาวาดภาพจะเปิดเพลงคลาสสิคฟังเสมอ ถึงแม้เขาจะรักเพลงคลาสสิค แต่เขาก็ชื่นชอบเพลงร็อคมากเช่นกัน

ผลงานโดย Zdzislaw Beksiński
ผลงานโดย Zdzislaw Beksiński

งานของเขาประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาได้นำผลงานไปจัดนิทรรศการที่กรุงวอร์ซอ(เมืองหลวงของโปแลนด์) ในปี 1964 งานของเขาขายได้หมดทุกชิ้น Beksiński ทำงานด้วยใจรักหรือแทบจะถวายชีวิตให้กับภาพวาด เขาทำงานอย่างหนักต่อเนื่องเสมอ จนเขาได้เป็นประธานศิลปะร่วมสมัยของโปแลนด์ ในช่วงยุค 1960-1980 จึงถือเป็นยุคทองของ Zdzisław Beksiński

งานของ Zdzisław Beksiński จะแสดงถึงโลกที่ดับสูญสิ้นสลาย การเสียชีวิต ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโครงกระดูก ทะเลทราย ความแห้งแล้ง วาดแบบลงรายละเอียด เหล่านี้เป็นจุดเด่นและจุดขายของ Zdzisław Beksiński ซึ่งเขาเคยกล่าวไว้ว่า “ผมต้องการวาดภาพในลักษณะดังกล่าวซึ่งเป็นเหมือนการถ่ายรูปในความฝัน”

ภาพโครงกระดูก

ถึงแม้งานของ Beksiński จะดูน่ากลัว แต่ตัวเขาเองกลับมีบุคลิกที่สวนทางกับภาพวาด เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน มีความกระตือรือร้น และขี้อาย ไม่ค่อยออกงานสังคม เขามักจะให้เครดิตกับเพลงเสมอ ซึ่งเป็นแรงบันดาลให้กับภาพวาดของเขา ปัจจุบันงานนของ Beksiński ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Beksiński ที่เมือง sanok ประเทศโปแลนด์ Zdzisław Beksiński สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆแนว fantastic art ภาพวาดโครงกระดูก และจินตนาการเหนือความจริง

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
http://www.twilightsite.com/Fantasy/Old/Beksinski/Beksinski.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here