เสียงดนตรีบรรเลงมักสร้างความเพลิดเพลินและความผ่อนคลายให้กับคนฟัง เสียงขลุ่ยก็เช่นกัน เป็นเสียงดนตรีที่มีมนต์ขลัง มีเสน่ห์ เมื่อนำมารวมกับดนตรีประเภทอื่นๆด้วยแล้ว ขลุ่ยจึงเปรียบเสมือนนักร้องนำ หรือเป็นตัวดำเนินเรื่อง  และดนตรีอื่นเป็นนักร้องประสานเสียง เมื่อได้ฟังแล้ว เราสามารถรับรู้เรื่องราวความรู้สึกของบทเพลง ได้โดยไม่ได้ยินคำร้องหรือคำพูดใดๆ

เสียงดนตรีประเภทเป่าอย่าง ขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เขียนชอบมากอีกประเภท ยิ่งมาบรรเลงกับเพลงไทย ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้น เราสามารถซึบซับความเป็นวัฒนธรรม(ไทย)ได้โดยง่าย ให้ความรู้สึก อารมณ์และความเป็นอยู่ของไทย

อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ปรมาจารย์เครื่องดนตรีประเภทเป่าอย่าง ขลุ่ย ได้ถ่ายทอดบทเพลงไทยผ่านเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดี เสียงเป่าที่บรรเลงได้แสดงความรู้สึกนึกคิด มีความสุขหรือเศร้าหมอง ผ่านผู้ฟังเสียงเพลงบรรเลง ซึ่งเราสามารถสร้างจินตนาการได้จากการฟัง

นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ ไม่ใช่สิ่งที่เชยหรือล้าสมัยแต่อย่างใด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here