Zaha Hadid

ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการสถาปัตยกรรมอย่าง Zaha Hadid เป็นที่รู้กันว่าผลงานของเธอที่มีรูปแบบลัทธิอนาคตนิยม งานของเธอไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม งานแฟชั่น หรือแม้กระทั่งยานยนตร์ เธอล้วนออกแบบมาแล้วทั้งสิ้น อาจจะพูดได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถ และเป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่ง

แต่หากอีกด้านหนึ่ง ผลงานของ Zaha Hadid นอกจากจะมีที่มามาจากคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานของเธอยังมีพื้นฐานมาจากศิลปะอีกด้วย แรงบันดาลของเธอมาจากงานของศิลปินที่ชื่อ Kazimir Malevich ซึ่งผลงานของ Malevich เป็นงานศิลปะนามธรรม ที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตอย่างรูปทรงสีเหลี่ยม และวงกลมมาเรียงให้เกิดเป็นรูปทรง โดย Malevich เรียกว่า Suprematism ซึ่งทฤษฏีนี้ทำให้เขากลายเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลมากอีกคนหนึ่ง ถ้าได้เห็นงานจิตรกรรมของ Hadid จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานศิลปิน Malevich ที่มีลักษณะนามธรรม มีรูปทรงทางคณิตศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เธอในการออกแบบงานโรงแรมในกรุงลอนดอน ซึ่ง Hadid บอกว่าการวาดภาพเป็นการช่วยให้เธอพัฒนารูปแบบตัวอาคาร ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปิน

ผลงานศิลปะโดย Kazimir Malevich
ผลงานศิลปะโดย Kazimir Malevich
งานจิตรกรรมของ Zaha Hadid
ผลงานออกแบบโดย Zaha Hadid

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.bbc.co.uk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here