Home Tags ศิลปะ

ศิลปะ

PODCAST 03 – การมีศิลปะในจิตใจ ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างไร

PODCAST 03 – การมีศิลปะในจิตใจ ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างไร “สวัสดี...

Peranakan Style เสน่ห์ของงานออกแบบสไตล์เปอรานากัน

Peranakan Style เสน่ห์ของงานออกแบบสไตล์เปอรานากัน งานสไตล์ย้อนยุคของคนจีนฮกเ...

Street Art การพัฒนาเมืองด้วยศิลปะ ให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา

Street Art การพัฒนาเมืองด้วยศิลปะ ให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา การเติบโตของเมื...

Gae Aulenti สถาปนิกหญิงที่เปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์และศิลปะ

Gae Aulenti (รูปภาพจาก http://theredlist.fr) สถาปนิกและดีไซน์เนอร์หญิง...

kohei nawa forms ศิลปะแลนด์สเคปจากโฟม

Kohei nawa forms ศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่าง kohei nawa  ได้สร้างผลงานศิลปะเช...

Art and Architecture ศิลปิน ศิลปะ และสถาปัตยกรรม

  ผลงาน installation art ของ Ai WeiWei   ปัจจุบันงานทางด้านศิลปะในหลากห...

CocoRosie ความแปลกและศิลปะของเพลง sub pop

CocoRosie จะว่าไปแล้วเพลง sub pop เป็นแนวเพลงทีเราไม่เคยฟังมาก่อน แล้วไ...

Art Criticism มหัศจรรย์กับศิลปวิจารณ์

ผลงานศิลปะแบบ Surrealists ของ Salvador Dali พูดถึงงานศิลปะ ก็จะต้องมีงา...

ศิลปินกับการสร้างงานศิลปะ

The Golddenland Series ผลงานของอ. กมล ทัศนาญชลี นอกจากเรื่องงานสถาปัตยก...

Conceptual Art มหัศจรรย์ศิลปะแนวความคิด

Conceptual Art มาพูดถึงงานศิลปะกันบ้าง ยุคในปัจจุบันนี้ศิลปะมีหลายประเภ...