Sunday, May 16, 2021

ศิลปะ

Gae Aulenti สถาปนิกหญิงที่เปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์และศิลปะ

Gae Aulenti (รูปภาพจาก http://theredlist.fr) สถาปนิกและดีไซน์เนอร์หญิง...

kohei nawa forms ศิลปะแลนด์สเคปจากโฟม

Kohei nawa forms ศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่าง kohei nawa  ได้สร้างผลงานศิลปะเช...

Art and Architecture ศิลปิน ศิลปะ และสถาปัตยกรรม

ผลงาน installation art ของ Ai WeiWei ปัจจุบันงานทางด้านศิลปะในหลากหลา...

CocoRosie ความแปลกและศิลปะของเพลง sub pop

CocoRosie จะว่าไปแล้วเพลง sub pop เป็นแนวเพลงทีเราไม่เคยฟังมาก่อน แล้วไ...

Art Criticism มหัศจรรย์กับศิลปวิจารณ์

ผลงานศิลปะแบบ Surrealists ของ Salvador Dali พูดถึงงานศิลปะ ก็จะต้องมีงา...

ศิลปินกับการสร้างงานศิลปะ

The Golddenland Series ผลงานของอ. กมล ทัศนาญชลี นอกจากเรื่องงานสถาปัตยก...

Conceptual Art มหัศจรรย์ศิลปะแนวความคิด

Conceptual Art มาพูดถึงงานศิลปะกันบ้าง ยุคในปัจจุบันนี้ศิลปะมีหลายประเภ...

My watercolor painting

ช่วงนี้ว่างๆลองหากิจกรรมเพลินๆ อย่างวาดภาพสีนำ้ ถึงแม้วาดไม่ค่อยสวยอย่างน้อยก็ได...